RNDr. Jan Maňák je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze. Působil v Českém hydrometeorologickém ústavu a jako programátor. Při automobilové nehodě měl vážný úraz. Nyní s pomocí odborníků Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK v Praze prochází rehabilitací. Je zapojen v programu využívajícím fotografování jako terapie spolu s využitím jeho vášně pro turistiku - pěší, na kole, vlakem.
Od studia je členem Turistického akademického klubu (http://takpraha.cz
Společnost Atelier Svatopluk, o.p.s. v Litni pro něj s podporou Úřadu práce v Berouně vytvořila chráněné pracovní místo fotografa pro dokumentační a reportážní fotografie.
Jeho snímky jsou i na http://jan-manak.zonerama.com nebo http://www.fototuristika.cz/profile/profile/detail/730
Od roku 2014 publikuje své snímky z Naučné stezky Liteň v databázi snímků WIKIPEDIA – Wikimedia Commons na stránkách Naučné stezky Liteň http://commons.wikimedia.org/wiki/Nau%C4%8Dn%C3%A1_stezka_Lite%C5%88 a jejích zastavení http://commons.wikimedia.org/wiki/Vod%C3%A1rna_Lite%C5%88 . Tyto stránky jsou propojovány s články o zastaveních Naučné stezky Liteň na na Wikipedii, ve kterých jsou opět publikovány ilustrační snímky a galerie snímků pořízené RNDr. Maňákem.
Protože RNDr. Jan Maňák je pacientem Kliniky rehabilitačního lékařství 1.LFUK v Praze a podporu mu poskytují i další organizace podporující osoby s disabilitou, zaujmou vložená alba nejen poskytovatele služeb pro osoby s disabilitou, ale i turisty, cykloturisty, milovníky přírody a památek a školy. V galerii snímků jsou zveřejněny nejen jeho fotografie z různých míst (slouží jako uložiště pro další zpracování), ale i průběh a postup jeho pracovní rehabilitace a speciální rekvalifikace.. Honzu Maňáka podpoříte již tím, že odkaz na jeho galerie přepošlete svým přátelům a kolegům, návštěvami na jeho virtuálních galeriích nebo propojením aplikace http://jan-manak.zonerama.com se svými sociálními sítěmi (TWITER, FACEBOOK). V neposlední řadě i tím, že si stáhnete některý snímek a využijete jej pro své prezentace s odkazem na autora a jeho životní příběh. Galerie http://jan-manak.zonerama.co je též případovou studií prezentující výsledky promyšlené podpory pracovníků Úřadu práce, krajské pobočky pro Středočeský kraj v Příbrami a jejího kontaktního pracoviště v Berouně záměru Atelieru Svatopluk, o..p.s. a Městyse Liteň.
Klíčová slova:
Areál – arterapie - Atelier Svatopluk, o.p.s. - Berounsko – cykloturistika - Čech, Svatopluk – ČVUT – Digitus Mise, o.p.s. - ergoterapie - chráněná pracovní místa – Karlštejnsko – Klinika rehabilitačního lékařství - Liteň – mentoring – Městys Liteň - mikroregion – Nadace Vodafone – Nadace O2 - praktická výuka – osoby s disabilitou – osoby zdravotně postižené - pracovní rehabilitace – rehabilitace - středoškolská odborná činnost - studenti – terapie – terénní cvičení – turistika - univerzity - vysoké školy – workshopy – zdraví – zdravotní rehabilitace.
17 fotek, 24.8.2016, 25 zobrazení, přidat komentář | architektura, krajina, příroda
Lehký objekt B-7/17/A-220 Z
V roce 100. výročí vzniku ČSR si připomínáme i 80. výročí Mnichovské dohody a odstoupení čs. pohraničí Velkoněmecké říši v roce 1938. S těmito událostmi je spojeno i budování čs. stálého opevnění (1935-38), jehož součástí byly i obranné linie bránící Prahu. Ve Středních Čechách to byla např. tzv. Pražská čára. https://cs.wikipedia.org/wiki/Pražská_čára - https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Pražská_čára
Jejími součástmi byly úseky lehkého opevnění využívající Berounku jako přírodní překážku, např. https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Fortification_section_B-6_Beroun
Lehký objekt vz. 37 B-7/17/A-220Z

http://ropiky.net/dbase_objekt.php?id=1075718974
22 fotek, 24.8.2016, 20 zobrazení, přidat komentář | architektura, krajina
Lehký objekt B-7/9/A-200 Z
V roce 100. výročí vzniku ČSR si připomínáme i 80. výročí Mnichovské dohody a odstoupení čs. pohraničí Velkoněmecké říši v roce 1938. S těmito událostmi je spojeno i budování čs. stálého opevnění (1935-38), jehož součástí byly i obranné linie bránící Prahu. Ve Středních Čechách to byla např. tzv. Pražská čára. https://cs.wikipedia.org/wiki/Pražská_čára - https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Pražská_čára
Jejími součástmi byly úseky lehkého opevnění využívající Berounku jako přírodní překážku, např. https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Fortification_section_B-6_Beroun
Z obavy o využití objektů ve vnitrozemí pro odboj okupační správa většinu z nich zničila nebo poškodila. Na snímku
Lehký objekt vz. 37 B-7/9/A-200Z

http://ropiky.net/dbase_objekt.php?id=1075718965
9 fotek, 24.8.2016, 17 zobrazení, přidat komentář | architektura, krajina, příroda
Lehký objekt B-7/6/A-200 Z
V roce 100. výročí vzniku ČSR si připomínáme i 80. výročí Mnichovské dohody a odstoupení čs. pohraničí Velkoněmecké říši v roce 1938. S těmito událostmi je spojeno i budování čs. stálého opevnění (1935-38), jehož součástí byly i obranné linie bránící Prahu. Ve Středních Čechách to byla např. tzv. Pražská čára. https://cs.wikipedia.org/wiki/Pražská_čára - https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Pražská_čára
Jejími součástmi byly úseky lehkého opevnění využívající Berounku jako přírodní překážku, např. https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Fortification_section_B-6_Beroun
Z obavy o využití objektů ve vnitrozemí pro odboj okupační správa většinu z nich zničila nebo poškodila. Na snímku

Lehký objekt vz. 37 B-7/6/A-200Z

http://ropiky.net/dbase_objekt.php?id=1075718962
16 fotek, 24.8.2016, 10 zobrazení, přidat komentář | architektura, krajina, příroda
Lehký objekt vz. 37 B-7/5/A-200Z
V roce 100. výročí vzniku ČSR si připomínáme i 80. výročí Mnichovské dohody a odstoupení čs. pohraničí Velkoněmecké říši v roce 1938. S těmito událostmi je spojeno i budování čs. stálého opevnění (1935-38), jehož součástí byly i obranné linie bránící Prahu. Ve Středních Čechách to byla např. tzv. Pražská čára. https://cs.wikipedia.org/wiki/Pražská_čára - https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Pražská_čára
Jejími součástmi byly úseky lehkého opevnění využívající Berounku jako přírodní překážku, např. https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Fortification_section_B-6_Beroun
Z obavy o využití objektů ve vnitrozemí pro odboj okupační správa většinu z nich zničila nebo poškodila. Na snímku
Lehký objekt vz. 37 B-7/5/A-200Z

http://ropiky.net/dbase_objekt.php?id=1075718961
8 fotek, 24.8.2016, 9 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, krajina
Lehký objekt B-6/66/A-160 Z
21 fotek, 24.8.2016, 16 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, koníčky, krajina
Lehký objekt B-6/65/A-180 Z
V roce 100. výročí vzniku ČSR si připomínáme i 80. výročí Mnichovské dohody a odstoupení čs. pohraničí Velkoněmecké říši v roce 1938. S těmito událostmi je spojeno i budování čs. stálého opevnění (1935-38), jehož součástí byly i obranné linie bránící Prahu. Ve Středních Čechách to byla např. tzv. Pražská čára. https://cs.wikipedia.org/wiki/Pražská_čára - https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Pražská_čára
Jejími součástmi byly úseky lehkého opevnění využívající Berounku jako přírodní překážku, např. https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Fortification_section_B-6_Beroun
Z obavy o využití objektů ve vnitrozemí pro odboj okupační správa většinu z nich zničila nebo poškodila. Na snímku

Lehký objekt vz. 37 B-6/65/A-180Z

http://ropiky.net/dbase_objekt.php?id=1075718955
23 fotek, 24.8.2016, 20 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, koníčky, krajina
Lehký objekt vz. 37 B-6/64/A-180Z
V roce 100. výročí vzniku ČSR si připomínáme i 80. výročí Mnichovské dohody a odstoupení čs. pohraničí Velkoněmecké říši v roce 1938. S těmito událostmi je spojeno i budování čs. stálého opevnění (1935-38), jehož součástí byly i obranné linie bránící Prahu. Ve Středních Čechách to byla např. tzv. Pražská čára. https://cs.wikipedia.org/wiki/Pražská_čára - https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Pražská_čára
Jejími součástmi byly úseky lehkého opevnění využívající Berounku jako přírodní překážku, např. https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Fortification_section_B-6_Beroun
Z obavy o využití objektů ve vnitrozemí pro odboj okupační správa většinu z nich zničila nebo poškodila. Na snímku
Lehký objekt vz. 37 B-6/64/A-180Z

http://ropiky.net/dbase_objekt.php?id=1075718954
16 fotek, 24.8.2016, 14 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, krajina
Lehký objekt vz. 37 B-6/63/A-140Z
V roce 100. výročí vzniku ČSR si připomínáme i 80. výročí Mnichovské dohody a odstoupení čs. pohraničí Velkoněmecké říši v roce 1938. S těmito událostmi je spojeno i budování čs. stálého opevnění (1935-38), jehož součástí byly i obranné linie bránící Prahu. Ve Středních Čechách to byla např. tzv. Pražská čára. https://cs.wikipedia.org/wiki/Pražská_čára - https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Pražská_čára
Jejími součástmi byly úseky lehkého opevnění využívající Berounku jako přírodní překážku, např. https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Fortification_section_B-6_Beroun
Z obavy o využití objektů ve vnitrozemí pro odboj okupační správa většinu z nich zničila nebo poškodila. Na snímku
Lehký objekt vz. 37 B-6/63/A-140Z
11 fotek, 24.8.2016, 10 zobrazení, přidat komentář | architektura, krajina
Lehký objekt vz. 37 B-6/60/A-160Z
V roce 100. výročí vzniku ČSR si připomínáme i 80. výročí Mnichovské dohody a odstoupení čs. pohraničí Velkoněmecké říši v roce 1938. S těmito událostmi je spojeno i budování čs. stálého opevnění (1935-38), jehož součástí byly i obranné linie bránící Prahu. Ve Středních Čechách to byla např. tzv. Pražská čára. https://cs.wikipedia.org/wiki/Pražská_čára - https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Pražská_čára
Jejími součástmi byly úseky lehkého opevnění využívající Berounku jako přírodní překážku, např. https://commons.wikimedia.org/…/Category:Fortification_sect…
Z obavy o využití objektů ve vnitrozemí pro odboj okupační správa většinu z nich zničila nebo poškodila. Na snímku Lehký objekt vz. 37 B-6/60/A-160Zhttp://ropiky.net/dbase_objekt.php?id=1075718950
21 fotek, 24.8.2016, 15 zobrazení, přidat komentář | architektura, města
Lehký objekt vz. 37 B-6/59/A-180Z
V roce 100. výročí vzniku ČSR si připomínáme i 80. výročí Mnichovské dohody a odstoupení čs. pohraničí Velkoněmecké říši v roce 1938. S těmito událostmi je spojeno i budování čs. stálého opevnění (1935-38), jehož součástí byly i obranné linie bránící Prahu. Ve Středních Čechách to byla např. tzv. Pražská čára. https://cs.wikipedia.org/wiki/Pražská_čára - https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Pražská_čára
Jejími součástmi byly úseky lehkého opevnění využívající Berounku jako přírodní překážku, např. https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Fortification_section_B-6_Beroun
Z obavy o využití objektů ve vnitrozemí pro odboj okupační správa většinu z nich zničila nebo poškodila. Na snímku Lehký objekt B-6/59/A-180Z http://ropiky.net/dbase_objekt.php?id=1075718949
14 fotek, 24.8.2016, 18 zobrazení, přidat komentář | architektura, krajina, města
Lehký objekt vz. 37 B-6/54/A-200Z Beroun (u rest. U Štiky)
V roce 100. výročí vzniku ČSR si připomínáme i 80. výročí Mnichovské dohody a odstoupení čs. pohraničí Velkoněmecké říši v roce 1938. S těmito událostmi je spojeno i budování čs. stálého opevnění (1935-38), jehož součástí byly i obranné linie bránící Prahu. Ve Středních Čechách to byla např. tzv. Pražská čára. https://cs.wikipedia.org/wiki/Pražská_čára - https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Pražská_čára
Jejími součástmi byly úseky lehkého opevnění využívající Berounku jako přírodní překážku, např. https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Fortification_section_B-6_Beroun
Z obavy o využití objektů ve vnitrozemí pro odboj okupační správa většinu z nich zničila nebo poškodila. Na snímku lehký objekt vz. 37 B-6/54/A-200Z Beroun (u rest. U Štiky)
http://ropiky.net/dbase_objekt.php?id=1075718944
14 fotek, 24.8.2016, 20 zobrazení, přidat komentář | architektura, krajina, města
Lehký objekt B-6/50/D2 v Berouně

V roce 100. výročí vzniku ČSR si připomínáme i 80. výročí Mnichovské dohody a odstoupení čs. pohraničí Velkoněmecké říši v roce 1938. S těmito událostmi je spojeno i budování čs. stálého opevnění (1935-38), jehož součástí byly i obranné linie bránící Prahu. Ve Středních Čechách to byla např. tzv. Pražská čára. https://cs.wikipedia.org/wiki/Pražská_čára - https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Pražská_čára
Jejími součástmi byly úseky lehkého opevnění využívající Berounku jako přírodní překážku, např. https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Fortification_section_B-6_Beroun
Z obavy o využití objektů ve vnitrozemí pro odboj okupační správa většinu z nich zničila nebo poškodila. Na snímku
Lehký objekt B-6/50/D2 Beroun, Zborovské nábřeží 149-162
http://ropiky.net/dbase_objekt.php?id=1075718940
68 fotek, 24.8.2016, 25 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, krajina
24. 8. 2016 Trasa z Hlásné Třebaně přes Lištice do Berouna podle "řopíků" Pražské čáry (úsek B 6). Fotografie dochovaných "řopíků" a jejich torz na Berounsku. Většina objektů jsou jedn torza.

Alba jednotlivých objektů:
http://honzamanak.rajce.idnes.cz/Lehky_objekt_B-6_50_D2_v_Beroune/
http://honzamanak.rajce.idnes.cz/Lehky_objekt_B-6_54_A-200_Z/
http://honzamanak.rajce.idnes.cz/Lehky_objekt_B-6_59_A-180Z/
http://honzamanak.rajce.idnes.cz/Lehky_objekt_B-6_60_A-160Z/
25 fotek, 2.11.2016, 19 zobrazení, 1 komentář | cestování, krajina, města, příroda
Ústí Svinařského potoka do Berounky v Zadní Třebani
55 fotek, 2.6.2014, 28 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, krajina, města
Rozhledna Městská hora Beroun. Panoramatické pohledy na Beroun, Králův Dvůr a okolí z Rozhledny na Městské hoře v Berouně.
Fotoreportáž objektivem RNDr. Jana Manáka.
193 fotek, září 2017, 149 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, krajina, příroda, vesnice
Fotoreportáž ze Stezky 17 trasy ve dnech 28.9. - 1.10.:
28.9. Ždírec nad Doubravou - Bílek - Chotěboř
29.9. Chotěboř - Libice nad Doubravou - Maleč - Klokočov - Hoješín
30.9. Hoješín - vodní nádrž Seč - Javorka - Kubíkovy Duby - Peklo - Třemošnice
1.10. Třemošnice - vlak do Prahy
70 fotek, září 2013 až říjen 2016, 26 zobrazení, přidat komentář | cestování, krajina, příroda, vesnice
Vrch Herinky (440 m ) je osmnáctým nejvyšším bodem Hořovické pahorkatiny v Bublovické vrchovině. 49°57?57? s. š., 14°06?52? v. d. Pohledy na cestě na vrch Herinky v létě, na podzim, v zimě i na jaře a z různých úhlů.
Alba těchto vrchů jsou součástí projektu vytvoření podrobné dokumentace Hořovické pahorkatiny ve spolupráci s Wikimedií a Wikipedií.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_vrcholů_v_Hořovické_pahorkatině
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hořovická_pahorkatina
Dokumentace navazuje na projekt Naučné stezky Liteň
https://cs.wikipedia.org/wiki/Naučná_stezka_Liteň
28 fotek, září 2013 až říjen 2016, 12 zobrazení, přidat komentář | cestování, krajina, příroda, vesnice
Vrch Velký vrch (441 m ) je sedmnáctým nejvyšším bodem Hořovické pahorkatiny v Suchomastské vrchovině. 49°55?24? s. š., 14°04?31? v. d. Pohledy na cestě na Velký vrch v létě, na podzim, v zimě i na jaře a z různých úhlů.
Alba těchto vrchů jsou součástí projektu vytvoření podrobné dokumentace Hořovické pahorkatiny ve spolupráci s Wikimedií a Wikipedií.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_vrcholů_v_Hořovické_pahorkatině
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hořovická_pahorkatina
Dokumentace navazuje na projekt Naučné stezky Liteň
https://cs.wikipedia.org/wiki/Naučná_stezka_Liteň
24 fotek, 27.9.2016, 24 zobrazení, přidat komentář | cestování, krajina, příroda, vesnice
Vrch Dražovka (445 m) je šestnáctým nejvyšším bodem Hořovické pahorkatiny v Komárovské brázdě. Vrch leží na okraji města Hořovice. 49°49?55? s. š., 13°54?35? v. d. Pohledy na cestě na vrch Dražovka v létě, na podzim, v zimě i na jaře a z různých úhlů.
Alba těchto vrchů jsou součástí projektu vytvoření podrobné dokumentace Hořovické pahorkatiny ve spolupráci s Wikimedií a Wikipedií.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_vrcholů_v_Hořovické_pahorkatině
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hořovická_pahorkatina
Dokumentace navazuje na projekt Naučné stezky Liteň
https://cs.wikipedia.org/wiki/Naučná_stezka_Liteň
114 fotek, září 2013 až říjen 2016, 11 zobrazení, přidat komentář | cestování, krajina, příroda, vesnice
Vrch Strážiště (450 m ) je patnáctým nejvyšším bodem Hořovické pahorkatiny v Suchomastské vrchovině. 49°55?00? s. š., 14°06?59? v. d. Pohledy na cestě na vrch Strážištěv létě, na podzim, v zimě i na jaře a z různých úhlů.
Alba těchto vrchů jsou součástí projektu vytvoření podrobné dokumentace Hořovické pahorkatiny ve spolupráci s Wikimedií a Wikipedií.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_vrcholů_v_Hořovické_pahorkatině
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hořovická_pahorkatina
Dokumentace navazuje na projekt Naučné stezky Liteň
https://cs.wikipedia.org/wiki/Naučná_stezka_Liteň

Komentáře

přidat komentář

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.

Partneři

Visa Mastercard Maestro American Express Visa Electron